Hvem

BIGAros_kommunikation_08031716762

Jeg har 17 års erfaring med at rådgive danske og udenlandske kommuner og byer om, hvordan man fremmer smart og bæredygtig mobilitet som gang, cykling, kollektiv trafik, samkørsel, delebiler og kombinationsrejser. Jeg arbejder bredt med grøn mobilitet, men er specialist i cykelfremme.

Jeg er ikke trafikingeniør, men har en humanistisk kommunikationsbaggrund (cand. mag) og har med det udgangspunkt specialiseret mig i mobility management og i særdeleshed i udvikling af strategier, politikker, planer og kampagner inden for trafik og mobilitet. Du kan læse mere om, hvordan jeg arbejder, og hvilke typer opgaver jeg har løst gennem årene her.

Jeg er også medstifter, medlem og bestyrelsesformand for Cycling Embassy of Denmark, som er en uafhængig forening af danske cykelbyer, virksomheder og NGO’er, der alle samarbejder om at udvikle Danmark som cykelland og brande og markedsføre Danmark som verdens bedste cykelland.

Jeg har tidligere arbejdet 7 år som mobilitetschef i VEKSØ og 8 år som mobilitetskonsulent i COGITA.

Jeg har gennem de sidste 17 år bl.a. været fast konsulent for Odense Kommune – både i forhold til Odense Cykelby-projektet, Miljøtrafikuge og i forhold til de forskellige EU-projekter, som Odense tidligere har været involveret i.  Jeg har udarbejdet mobilitets- og cykelstrategier, -handlingsplaner og cykelregnskaber for en lang række danske kommuner. Bl.a. har jeg gennem 10 år været involveret i Frederiksberg Kommunes strategiske cykelfremmearbejde.

Udover strategier og -planer har jeg stor erfaring med udvikling, gennemførelse og evaluering af adfærdskampagner, bl.a. som fast konsulent for Aarhus Cykelby siden 2009.

Jeg arbejder også en del internationalt. Jeg har været konsulent for Intereg.-projektet Nordiske Cykelbyer og EU-projektet CHAMP, hvor jeg i førstnævnte rådgav 11 og i sidstnævnte 7 førende europæiske cykelbyer om udvikling af strategier, handlingsplaner, cykelregnskaber og kampagner.

Jeg har også haft fornøjelsen af at sidde i forskellige advisory boards for EU-projekter.

Sidst men ikke mindst holder jeg en del oplæg i udlandet – primært om dansk cykelkultur, og hvordan man skaber en cykelby.

Læs mere om hvordan jeg arbejder og mine referencer her

Kontakt mig!

Kære kunde – jeg har lukket Weinreich Mobility, da jeg er startet som markedschef i Rambøll Global Smart Mobility Division. Ring eller skriv til mig på +45 5161 4968 eller mwein@ramboll.dk

Jeg tweeter om mobilitet og trafik som @mobimaw. Du kan også finde mig på LinkedIn