Referencer strategier, planer og analyser

Kære kunde – jeg har lukket Weinreich Mobility, da jeg er startet som markedschef i Rambøll Global Smart Mobility Division. Ring eller skriv til mig på +45 5161 4968 eller mwein@ramboll.dk

2018
Evaluering af ”Bike with Business Park Skejby”
Kunde: Aarhus Kommune, Pablo Celis

2017
Kortlægning af 100 danske, nordiske og europæiske cykelkampagner gennemført fra 2000 til 2017.
Kunde: Odense Kommune, Troels Andersen

Budskabsdokument cyklisme
Kunde: Kolding Kommune, Gorm Andersen

Kortlægning af børns transport til skole
Kunde: Favrskov Kommune, Didde Egested

Kortlægning af børns transport til skole
Kunde: Frederiksberg Kommune, Lone Andersen

Indsamling og afrapportering af udvalgte erfaringer med skiltning og markedsføring af cykelruter i Danmark.
Kunde: Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner

Udarbejdelse af Cykelregnskab 2016
Kunde: Frederiksberg Kommune, Lone Andersen

Analyse og afrapportering to transportvanerundersøgelser for Kalkværksvej 10, Aarhus
Kunde: Aarhus Kommune, Gustav Friis

2016
Transportvaneanalyse af medarbejdertransport på Center for Regional Udvikling
Transportvaneundersøgelse, workshop og afrapportering
Kunde: Region Hovedstaden, Helen Lundgaard

Borgerundersøgelse om mobilitet og trafik
Design af spørgeskema og afrapportering
Kunde: Fredensborg Kommune, Sara Sonne

Mobilitetsplaner for Odense ZOO, Odense Marcipan og Tietgen HHX
Transportvaneundersøgelser, workshops og afrapportering
Kunde: Odense Kommune, Dea Seeberg

Strategi for mobilitetsområdet
Kunde: VEJ-EU, Henrik Haarder

Mobilitetsprojekt
Procesdesign af mobilitetsprojekt på regionsgården i Hillerød
Kunde: Region Hovedstaden, Helen Lundgaard

Kortlægning af børns transport til skole
Kunde: Frederiksberg Kommune, Lone Andersen

Mobilitetsstrategi
Procesdesign, interessentanalyse, idekatalog over mobilitetstiltag, planlægning og facilitering af to workshops
Kunde: Favrskov Kommune, Maja Sig Vestergaard

Cykelregnskab 2015-16  (+2012 og 2010)
Dataindsamling, analyse og tekstforfatning
Kunde: Aarhus Kommune, Pablo Celis

Cykelregnskab 2015
Dataindsamling, analyse og tekstforfatning
Kunde: Gladsaxe Kommune, Ivan Christensen

Borgerundersøgelse med fokus på cykeltrafik til cykelregnskab (+2009, 2010, 2012, 2014 og 2016)
Kunde: Viborg Kommune, Thorkild Vestergaard

Rådgivning og projektledelse i forbindelse med evaluering af cykelpuljeprojekter
Kunde: By og landskab, Philip Rasmussen

2015
Cykelparkering ved busstoppesteder
Undersøgelse af anbefalinger, praksis og erfaringer
Kunde: Movia, Søren Fischer Jepsen

Børns transport til skole-undersøgelse
Kunder: Frederiksberg Kommune, Lone Andersen, Randers Kommune, Birgit Berggrein og Favrskov Kommune, Maja Sig Vestergaard

Udarbejdelse af cykelpuljeansøgning
Kunde: Kræftens Bekæmpelse, Gitte Laub Hansen

Transportvaneundersøgelser blandt beboerne i to boligområder
Kunde: Aarhus Kommune, Gustav Friis

Kvalitetssikring af:
Mobilitetsplan for Randers Kommune, Birgit Berggrein
Mobilitetsplan for Gentofte sygehus
Cykelstrategi-, handlingsplan og regnskab for Frederiksberg Kommune, Lone Andersen Cykelstrategi for Albertslund Kommune, Anders Keldorff
Borgerundersøgelse om trafik og mobilitet for Gladsaxe Kommune, Ivan Christensen

2014
Rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling af ny cykelhandlingsplan for Odense Kommune
Kunde: Odense Kommune, Troels Andersen

Workshop i forbindelse med udarbejdelse af mobilitetsplan for CAMPUS Odense
Kunde: Odense Kommune, Troels Andersen,

Transportvaneundersøgelse blandt medarbejderne på Kalkværksvej, Aarhus Kommune Kunde: Aarhus Kommune, Gustav Friis

Borgerundersøgelse med fokus på cykeltrafik
Kunde: Viborg Kommune, Lene Jensby

2014-11
CHAMP – IEE-projekt
Rådgivning om udvikling af cykelregnskaber, -strategier og -handlingsplaner, procesfacilitering og implementering for cykelbyerne Orebro, Groningen, Burgos, Bolzano, Edinburgh, Ljubljana, Kaunas
Kunde: TRAJECT Mobility, Belgien, Vincent Meerschaert

2013
Rådgivning og sparring i forbindelse med revision af cykelstrategi
Kunde: Lone Andersen, Frederiksberg Kommune

Rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling af projektansøgningen ”Smart Mobilitet”
Kunde: Aarhus Kommune, Anton Iversen

Udarbejdelse af mobilitetsplan for Novo Nordisk, site Gentofte
Kunde: Novo Nordisk, Søren Bruhn Winther

Transportvaneundersøgelse blandt 25 virksomheder i Business Park Skejby, Aarhus Hvervning af virksomheder, udarbejdelse af spørgeskema, gennemførelse af undersøgelse, dataanalyse og afrapportering.
Kunde: Aarhus Kommune, Joy Alrø Steen

2011-09          Nordiske Cykelbyer – Interreg-projekt med 11 nordiske byer Projektledelse, procesledelse, facilitering af projektmøder, studieture og workshops, facilitering af erfaringsudveksling og kompetenceudvikling, gennemførelse af transportvaneundersøgelser i de 11 partnerbyer, faglig sparring og rådgivning om fremme af cykeltrafik – i særdeleshed omkring udvikling af cykelstrategier, -handlingsplaner og cykelregnskaber.
Kunde: Frederikshavn Kommune, Finn Rasmussen

2011
Active Travel Audit
Kunde: Skanderborg Kommune, Hans Jørgen Bitsch

Interessentanalyse Fredericia Cykelby
Gennemførelse og afrapportering af interessentanalyse.
Kunde: Fredericia Kommune, Troels Andersen

2010
BYPAD-certificering
Kunde: Sønderborg Kommune, Nanna Thorøe

BYPAD-certificering
Aalborg Kommune
Kunde: Aalborg Kommune, Anne Marie Lautrup Nielsen

2008
Procesevaluering af MOBILIS (CIVITAS-projekt)
Kunde: Odense Kommune, Kristina Edrén

2008-04
UrBike (Interreg-projekt)
Rådgivning og faglig sparring i forbindelse med Frederiksberg Kommunes deltagelse i UrBike-projektet. Udvikling og udarbejdelse af 3 cykelregnskaber Kunde: Frederiksberg Kommune, Lone Andersen,

2007
Certificering som BYPAD-auditør (Europæisk standard for kvalitetssikring af cykelbyer)