Referencer gruppeinterviews, workshops og seminarer

Kære kunde – jeg har lukket Weinreich Mobility, da jeg er startet som markedschef i Rambøll Global Smart Mobility Division. Ring eller skriv til mig på +45 5161 4968 eller mwein@ramboll.dk

2018

Workshop om udarbejdelse af mobilitetsplaner for virksomheder
Kunde: Gate21, Charlotte Hauerslev

Fokusgruppeinterview om forholdene for cyklister i Business Park Skejby
Kunde: Aarhus Kommune, Pablo Celis

2017
Mobilitetsnetværket (netværk for kommuner, trafikselskaber og videns institutioner)
Planlægning og facilitering af to årlige netværksmøder for netværkets 25 medlemsorganisationer (siden 2007)
Kunde: Medlemmerne

Kommunikation for trafikplanlæggere (kursus)
Kunde: VEJ-EU

Kommunikationsworkshop for medlemmerne af Moving People
Kunde: Gate21, Anna Thormann

Planlægning og facilitering af workshop om evaluering af cykelpuljeprojekter
Kunde: Vejdirektoratet, Zofia Jagielska

Planlægning, gennemførelse og afrapportering af fire fokusgrupppeinterviews med seniorer på dagscentre.
Kunde: Fredensborg Kommune

2016
Medarbejderworkshop om transport til arbejde
Kunde: Region Hovedstaden, Helen Lundgaard

Mobilitetsnetværket (netværk for kommuner, trafikselskaber og videns institutioner
Planlægning og facilitering af 2 årlige netværksmøder for netværkets 20 medlemmer
Kunde: Medlemmerne

Planlægning, facilitering og afrapportering af Borgermøde/visionsworkshop om Alhedestien
Kunde: Viborg Kommune, Lene Jensby og Herning kommune, Rasmus B. Jensen

Planlægning, facilitering og afrapportering af workshop om cykelparkering ved busstoppesteder
Kunde: Movia, Søren Fischer Jepsen

Planlægning af seminar om børn og trafiksikkerhed
Kunde: Aarhus Kommune, Pablo Celis

Planlægning og facilitering af seminar om cykelfremme i provinsen
Kunde: Svendborg Kommune og arkitekt Philip Rasmussen

2014
Workshop om indsatsområder i forbindelse med udarbejdelse af mobilitetsplan for CAMPUS Odense
Kunde: Troels Andersen, Odense Kommune

2013
SUMP-workshop for danske kommuner
Planlægning og facilitering Kunde: Københavns Kommune, Anette Kayser

2009
Facilitering af interessentworkshop Randers Cykelby
Kunde: Randers Kommune, Birgit Berggrein

2007
Facilitering af workshop om cyklisters adfærd
Kunde: Københavns Kommune, Søren Bom

2005-03
Bæredygtig mobilitet i Øresundsregionen (Interreg-projekt)
Planlægning og gennemførelse af projektmøder og studietur, facilitering af erfaringsudveksling og kompetenceudvikling
Kunde: Københavns Kommune, Annette Kayser