Marianne_W-04_crop

Rådgivning til kommuner, byer og virksomheder om fremme af smart og bæredygtig mobilitet. Stor erfaring med udarbejdelse af strategier og planer samt kommunikation og kampagner inden for mobilitetsområdet. Arbejder med hele paletten af bæredygtige transportformer som gang, kollektiv transport, delebiler, samkørsel og kombinationsrejser, men særlig ekspertise indenfor cykelfremme.

Reklamer