Mobilitetsnetværket

Kære kunde – jeg har lukket Weinreich Mobility, da jeg er startet som markedschef i Rambøll Global Smart Mobility Division. Ring eller skriv til mig på +45 5161 4968 eller mwein@ramboll.dk – mobilitetsnetværket kører stadig bare i nyt regi!mobinet

Siden 2007 har kommunale og regionale trafik- og mobilitetsmedarbejdere fra danske kommuner og regioner mødtes et par gange om året i Mobilitetsnetværket.

I 2016 blev netværket udvidet med trafikselskaber og vidensorganisationer. Netværket danner rammen for erfaringsudveksling, videndeling og -tilførsel samt drøftelse af aktuelle udfordringer indenfor bæredygtig trafik og mobility management. Fokus i Mobilitetsnetværket er på mobility management og mobilitetsplanlægning, og hvordan danske kommuner, regioner og trafikselskeber kan anvende disse redskaber i det lokale mobilitetsarbejde.

Netværket mødes to gange årligt til heldagsmøder, der byder på både interne og eksterne oplæg samt workshops med mulighed for videndeling og diskussion af dagens oplæg. Møderne holdes på skift hos medlemmerne, hvilket giver mulighed for at komme ud af mødelokalerne og se på forskellige løsninger og udfordringer. Forplejning i forbindelse med møderne dækkes af netværket.

Jeg koordinerer og planlægger netværkesmøderne i dialog med en følgegruppe bestående af tre medlemmer. PT er det KBH, Odense og Favrskov.

Prisen for at være med i netværket er kr. 4.500 ex moms årligt for trafikselskaber, regioner og kommuner med over 100.000 indbyggere og kr. 2.500 ex moms årligt for NGO’er, vidensinstitutioner og kommuner med under 100.000 indbyggere

Medlemmerne af Mobilitetsnetværket er pt:

 • Albertslund Kommune
 • Assens Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Københavns Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Odense Kommune
 • Randers Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Region Hovedstaden
 • FynBus
 • Midttrafik
 • NT
 • Movia
 • Gate 21
 • VEJ-EU
 • IDA Tafik og byplan
 • CONCITO
 • Aalborg Universitet